Zásady použita cookies

Zásady použita cookies

Zásady používania súborov cookies

Ak nám boli poskytnuté údaje, používame ich výlučne na účely, na ktoré boli  poskytnuté. Dôverné informácie nebudú poskytnuté tretím stranám. Uvedomujeme si,  že vaše údaje sú cenné, a preto prijímame primerané opatrenia na ich ochranu, kým  sú v našej starostlivosti.  

Údaje uvedené na tejto stránke sú poskytnuté s cieľom zabezpečiť, aby ste boli plne  informovaní o "súboroch cookies", ktoré používame, a aby ste sa mohli informovane  rozhodnúť o ich ďalšom prijímaní.  

Čo sú to súbory cookies?

Aby sme vám poskytli dobrý zážitok, niekedy do vášho počítača umiestňujeme malé  súbory známe ako cookies. Súbor cookies je textový súbor zložený z písmen a čísel,  ktorý nám umožňuje rozlíšiť váš prehliadač/zariadenie od prehliadača/zariadenia  iného návštevníka.

Na čo používame súbory cookies?

V súčasnosti na našich webových stránkach a obchodných platformách používame  súbory cookies, aby sme mohli spravovať zážitky našich návštevníkov. To znamená,  že na používanie ktorejkoľvek z našich webových lokalít a obchodných platforiem potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookies, prostredníctvom ktorých  môžeme analyzovať vaše neosobné návštevnícke aktivity, spravovať vaše osobné  preferencie, poskytovať vám relevantné alebo aktuálne informácie alebo vám ponúkať  cielené reklamy. V prípade, že sa akékoľvek vaše informácie zhromaždené  prostredníctvom súborov cookies kvalifikujú ako osobné údaje, uplatňujú sa naše  zásady ochrany osobných údajov.

Ako môžem zmeniť nastavenie cookies?

Súbory cookies nastavené na našich stránkach a obchodných platformách, nastavené  našimi partnermi - tretími stranami alebo nami môžu používať rôzne technológie. Ak  sa chcete "odhlásiť" zo súborov cookies nastavených našou stránkou a obchodnými  platformami, môžete vymazať všetky súbory cookie uložených vo svojom počítači a  väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V  takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej  lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú  fungovať. Ak obmedzíte súbory cookies, môžete obmedziť prevádzku stránky alebo  jej funkcie.